Länk till startsidan
Länk till startsidan

Integritetspolicy

Du har blivit hänvisad hit för att A5 Communication (”Vi”, A5”, ”Oss”) såsom personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig, vilket Vi gör för att du är en viktig person för Oss och vår verksamhet. Behandlingen sker i enlighet med Personuppgiftslagen (”PuL”) samt vad som i övrigt anges härnedan. Har du frågor eller funderingar kring hur Vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha rådgivning kring integritetsfrågor, PuL eller den kommande Europeiska Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss på info@a5communication.se

Nyhetsbrev & e-postutskick

 

A5 Communication skickar regelbundet ut nyhetsbrev för att hålla kunder och andra intresserade informerade kring våra kommande projekt och inom relevanta områden. Om du inte längre har behov av denna typ av information kan du avprenumerera via en länk i de aktuella utskicken. Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev hittar du anmälningsformulär på vår webbplats.

 

Mot våra befintliga kunder kan även annan e-postkommunikation förekomma i syfte att uppfylla vår roll inom ramen för våra affärsförhållanden och avtal.

 

Personuppgifter

 

A5 Communication följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Om du beställer material, information eller anmäler dig till arrangemang eller nyhetsbrev lagras och hanteras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose din beställning. När du besöker webbplatser, nyhetsbrev eller communities registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen, nyhetsbrevet eller communityn som besöks. Vid öppnande och länkklick i nyhetsbrev, webbplatser och communities registreras detta, därmed kan du bli kontaktad av A5 Communication.

 

Vår webbplats, nyhetsbrev och communities innehåller länkar till andra webbplatser. A5 Communication ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser. Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi ska kunna utföra beställd tjänst eller fullgöra avtal.

 

Dina kontaktuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter.

För att ändra dina uppgifter kontaktar du oss på info@a5communication.se

 

Cookies


En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Läs mer hos Post- och telestyrelsen.

 

Varför använder vi Cookies?
A5 Communication nyttjar cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att bestyrka inloggning samt automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på A5 Communication webbplats. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar, besök och annan information för våra statistiksystem.

 

Hur stänger jag av cookies?
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på A5 Communication webbplats begränsas.

 

Har du fler frågor om användande av cookies på A5 Communication webbplats får du gärna höra av dig till info@a5communication.se

KONTAKTA OSS